Om oss

Først og fremst takker jeg Allmektige Allah for å ha gitt meg helse, styrke og tid til å fullføre dette prosjektet. Uten barmhjertighetens nåde og velsignelser kan vi ikke oppnå noe.

Hensikten med denne veiledningen er at muslimer skal få best mulig innsikt i å gjennomføre en Umrah - Det er ingen annen mål eller hensikt utenom å kunne bli tatt med i bønnene til de som har lest denne guiden og fått utbytte av den.

Spesielt takke til Imam Ahmad Al-Jehani; Imam Said Al-Mizyen; Imam Wajdi Hamza Al-Ghazzawi, Imam Wajdi Hamza Al-Ghazzawi; Imam Said Al-Mizyen , Abu Muneer Ismail Davids sitt arbeid jeg baserer videre dette arbeidet på.

Må Allah belønne alle de som direkte eller indirekte har bidratt til å utarbeide denne boken. Jeg ber Allahs tilgivelse for mine mangler og feil jeg har skrevet i denne boken. Jeg er ikke noe annet enn et menneske full av feil, og se på dette som mine meninger og aksepter kun det som er i henhold til Quran og Sunnah, og alt som ikke er i henhold til Quran og Sunnah ignorer det. Jeg oppfordrer leserne å komme med forslag til forbedringer eller om de kommer over feil å gjøre meg oppmerksom på disse.


All ros skyldes Allah, vår skaper og opprettholder, og herre over verdner

Ameen


Waseem Mirza

Comments

comments

error: Content is protected !!