Visum

Alle reisende som ønsker å reise på Umrah må søke visum. Det er ikke mulig å få søke visum fra den Saudi Arabiske ambassaden direkte, men dette må gjøres gjennom en operatør. Det er også viktig å huske at det ikke er mulig å bare søke visum en hel pakke bestående av flybilletter, hotell og transport må bestilles som en pakke. Visum kan enten søkes gjennom en operatør som Mishkaat eller agent som Umrahreiser. Det er i tillegg viktig å huske at visum prosessen kan ta alt fra 3 til 14 dager. Operatøren kan ikke søke visum før 15 dager før avreise og varigheten på et visum er 14 dager avhengig av leverandør selv om det står 30 dager på selve visumet. I tillegg er det verdt å huske at visum er gratis fra ambassaden, men den som søker visum må betale et gebyr til det norske selskapet sitt Saudiske samarbeidspartner.

Visumskjema og declarasjon

Alle reisende til Saudi Arabia må fylle ut et visumskjema for søking av visum i tillegg til å signere deklarasjonsskjema. Reisende med Mishkaat og Umrahreiser kan f.eks. fylle ut disse elektronisk og sende inn disse skjemaene. Alle skjemaene må være origianele

Mehram

Kvinner under 45 år må ha med seg mehram når de reiser på Umrah. Som mehram regnes bror, sønn ( over 18 år ) , far og ektemann.

Gyldig pass

 • Ditt pass må være gyldig i minimum 6 måneder fra avreisedato
 • Visum søkes med europeiske pass, dvs. norske, svenske, tyske og lignende, ikke europeiske pass kan påvente å få ekstra behandlingstid, dette gjelder f.eks Kanadiske pass
 • Europeisk reisebevis (Travel document) kan aksepteres som gyldig pass
 • For utenlandske pass, må din oppholds- og/eller bosettingstillatelse med minimum 6 måneders varighet være stemplet inn på dette passet eller at ditt ”oppholdskort” må være gyldig i minimum 6 måneder fra avreisedato. Originalkortet må sendes til oss sammen med pass.
Passet må ha en gyldighet på minst 6 måneder fra avreisedato, dette er noe som blir kontrollert av flyselskapene på innsjekk. personer som ikke har gyldig pass vil ikke kunne få reise. Det er også viktig å huske at de som søker visum med en annen nasjonalitet enn nasjonaliteten til landet må forvente at det vil ta lengre tid å søke visum enn de som har nasjonalt pass ( norsk ). Det er også viktig å huske at du må ha gyldig oppholdstillatelse som har minst 6 måneders gyldighet.

Passbilder

 • 2 Passbilder med hvit bakgrunn tatt enten hos fotograf eller fotomaskin. Bildene må være på fotopapir.
 • Kvinners bilder må være med "Hijab". Håret skal være godt dekket. Ansiktet til haken skal være godt synlig.
 • Skriv hele navnet bak bildet i store bokstaver for hver person. Alle bildene skal ha navn.

Vaksinasjonskort

Saudiske helsemyndigheter krever vaksinasjon mot meningokokksykdom (ACWY) for alle over 2 år. Internasjonalt vaksinasjonskort må medbringes og vises frem ved innreise til Saudi-Arabia.

Meningokokkvaksine må være satt mellom 10 dager og 3 år før innreise til Saudi-Arabia.

To meningokokkvaksiner er tilgjengelige. Vaksinen Menveo er godkjent til barn over 2 år og vaksinen Nimenrix er godkjent til barn over 1 år.
Saudiske helsemyndigheter anbefaler at pilegrimer er vaksinert mot sesonginfluensa. Dette gjelder særlig personer med økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom (risikogrupper). Sesonginfluensavaksinen 2015/2016 blir tilgjengelig i september/oktober, men influensavaksine til den sørlige halvkule er tilgjengelig og kan bestilles på spesielt godkjenningsfritak.

Det gjelder egne regler for ytterligere vaksinasjon hvis man ankommer Saudi-Arabia fra en del afrikanske og asiatiske land.

Vaksineasjonskortet skal ikke være en utskift eller attest, men skal være en gul hefte slik illustrasjonen til høyre viser.

MERS (Middle East Respiratory Syndrome)
Dette coronaviruset ble oppdaget i 2012 i Midtøsten. Viruset kan gi akutt luftveisinfeksjon og særlig eldre personer eller personer med grunnsykdommer (for eksempel hjerte- og lungesykdom, kreft, nedsatt immunforsvar) kan bli alvorlig syke. Viruset har i mange tilfeller gitt utbrudd på helseinstitusjoner. Sykdommen kalles MERS (Middle East Respiratory Syndrome), og undersøkelser viser at dromedarer er kilden til viruset. Sykdommen kan også smitte mellom mennesker. Saudi Arabia rapporterer jevnlig om nye tilfeller av MERS.

Det er ikke gitt råd om reiserestriksjoner til noen av landene der MERS er rapportert. Verdens helseorganisasjon (WHO) fraråder heller ikke reise til regionen. Personer med underliggende sykdommer (f.eks. kroniske sykdommer som diabetes, kronisk lungesykdom, dårlig immunforsvar) kan lettere bli alvorlig syke under reise, også ved smitte med MERS-viruset. WHO anbefaler derfor at disse bør kontakte sin lege før reisen for å få vurdert om man bør reise til Hajj. WHO anbefaler også at personer med akutt alvorlig luftveisinfeksjon som har feber og hoste bør utsette pilegrimsreisen. Hvis personer blir syk på reisen med tydelige luftveissymptomer anbefales det at de utsetter hjemreisen.

Saudiske myndigheter råder også enkelte grupper til å utsette pilegrimsreise. Disse gruppene er eldre over 65 år, de med kroniske sykdommer (for eksempel hjerte- og karsykdommer, nyresykdommer, lungesykdommer, diabetes, immunsvikt) og alvorlig sykdom, samt barn under 12 år og gravide. Se lenke til rådene nederst på siden.

Unngå kontakt med dyr og særlig kameler: Undersøkelser viser at kameler/dromedarer er den mest sannsynlige smittekilden. Du bør derfor unngå kontakt med disse dyrene på reise til Midtøsten. Unngå å drikke kamelmelk og urin fra kameler og å spise kjøtt som ikke er tilstrekkelig varmebehandlet. Også andre dyr kan være smittebærere og vi anbefaler derfor generelt å unngå kontakt med dyr. Det er imidlertid ikke funnet indikasjoner på at andre husdyr har vært smittet av viruset.

Dokumenter fra folkeregisteret

 • Registrerte opplysninger
 • Bostedattest med familie ( en per familie )
 • Barn under 18 år må også bestille fødselsattest med foresattes navn
 • Dokumentene kan ikke være eldre enn 3 måneder gammel
 • Absolutt all dokumentasjon som skal leveres, skal IKKE stiftes med maskin, bruk binders ved behov. Legg alle dokumentene i en plastmappe ved levering og lever samlet per person
 • Det er kun originaler som godtas, kopier eller scannede dokumenter godkjennes ikke
 • Disse dokumentene blir ikke returnert

Disse attestene kan bestilles gjennom altinn. En full beskrivelse på hvordan man bestiller disse kan du finne ved å klikke på denne lenken

Muslimattest

For konvertitter som ikke har et muslimsk navn er det obligatorisk med å levere muslimattest. Det er kun krav om et dokument per familie som går i samme moske, noen operatører vil kreve dette uansett. Muslimattesten fåes hos den moskeen du er registrert hos og et eksempel på dette vil du finne her. Et annet alternativt er å deklarere dette selv i et eget deklarasjonskjema som du vil finn på denne lenken.

Annet dokumentasjon

Kvinner som er gifte og over 45 år og barn som kun reiser med ene av foreldrene må også lever et samtykkeskjema. Disse skjemaene må bli attestert av notaris publikus og deretter legaliseres hos Utenriksdepartementet. Mer informasjon om legalisering og attestering finner du på denne lenken. Samtykkeskjema kan du få laget ved å gå på denne lenken.

Reiseforsikring

Selv om det ikke er et krav er det sterkt anbefalt å ha gyldig reiseforsikring, sjekk at denne er gyldig og at den gjelder for reise i hele verden.

Gebyrer og kostnader

Denne avgiften er ca 1.000-1.500 kroner avhengig av hva slags avtale og volum operatøren har. På det tidspuntket man har fått søkt enummer ( dette skjer før selve passet er levert til ambassaden ) så må denne avgiften betales uansett om personen reiser eller ikke. Blir bildet man har lastet opp ikke godkjent av Saudi Arabiske myndigheter må man betale nytt avgift og søke på nytt.

Det er også fra 2016 kommet et nytt regel som sier at de som reiser for andre gang innenfor et islamsk år på Umrah må betale et gebyr på 2.000 SAR som er "non-refundable" det vil si at selv om man ikke reiser må man betale dette gebyret

Comments

comments

error: Content is protected !!